CSR Kapacitetsmåling af virksomhedens forretningspartnere (f.eks. leverandører) kan give jer en mere objektiv vurdering af deres praksis på CSR området og en mere effektiv tilgang til at dokumentere denne praksis overfor virksomhedens kunder, myndigheder og andre af virksomhedens interessenter.

I de virksomheder, der i dag har en praksis for at afdække i hvilken grad CSR er implementeret hos deres forretningspartnere, så sker dette ofte ved at virksomheden foretager en kvalitativ vurdering heraf. I mange tilfælde er vurderingen understøttet af self-assessment skemaer, som virksomheden typisk sender ud til leverandører som et dokument de skal udfylde eller et webbaseret spørgeskema. Den primære udfordring med denne tilgang er, at der er tale om forretningspartnernes subjektive vurderinger med en begrænset pålidelighed, hvis de skal danne grundlag for virksomhedens en styring af CSR indsatsen i deres værdikæder eller for virksomhedens eksterne interessenters vurdering heraf. Ved at måle CSR kapaciteten i forhold til forretningspartnerens medarbejderes holdning, viden og adfærd i forhold til udvalgte CSR emner, så bliver der i stedet tale om en objektiv måling med stor pålidelighed og anvendelighed. Nedenfor listes de vigtigste features i denne tilgang.

 

CSR Kapacitetsmåling af forretningspartnere

·         Måling af forretningspartneres CSR kapacitet

·         Måling af forretningspartneres efterlevelse af code-of-conduct fra virksomheden eller virksomhedens kunder

·         Benchmarking af forretningspartnere på tværs af kategoriseringer på baggrund af risiko, land

·         Nuancerede data som basis for dialogbaseret udvikling af forretningspartneres CSR kapacitet

·         Dokumentation af forretningspartnerens CSR kapacitet overfor virksomheden

·         CSR Kapacitetsmåling effektiviserer virksomhedens styring af forretningspartnere (f.eks. leverandørstyring) på CSR området

 

CSR Kapacitetsmålingen kan komplementere eller helt erstatte de self-assessment skemaer, som mange virksomheder i dag beder deres underleverandører om at udfylde. I begge tilfælde kan anvendelse af CSR Kapacitetsmålingen give en særdeles ressourcebesparende og mere effektiv tilgang.

CSR Kapacitetsmålingen eksekveres via en digital platform, der kan håndtere såvel de objektive målinger som de klassiske subjektive vurderinger. Dermed kan platformen potentielt anvendes som en komplet løsning for virksomhedens styring af information fra forretningspartnere om deres CSR praksis.

Basic eller en tilpasset version?

CSR kapacitetsmålingen tilbydes for nuværende i en basic version, som er en del af partnerskabet for de mere end 150 virksomheder i Green Network. Men andre virksomheder og organisationer kan selvfølgelig også købe adgang til denne version af CSR Kapacitetsmålingen.

Hvis jeres virksomhed ønsker at anvende CSR Kapacitetsmålingen i styringen af information fra jeres forretningspartnere om deres CSR indsats, så kan vi tilbyde en løsning med udgangspunkt i basic versionen, der så eventuelt kan tilpasses jeres eller en af jeres kunders code of conduct. En sådan tilpasning vil typisk være i form af en ændring i antallet af emner og spørgsmål, der indgår i målingerne, men sprogversioneringer og andre tilpasninger er også mulige.

En tilgang med CSR Kapacitetsmåling genererer tilmed mere valide data og styrker dermed pålideligheden af dokumentationen overfor virksomhedens interessenter. Data på holdning, viden og adfærd giver derudover et langt bedre grundlag for en dialog-baseret styring og udvikling af leverandørers CSR kapacitet.

Så tag endelig fat i os, så vi kan drøfte mulighederne med CSR Kapacitetsmåling af dine forretningspartnere. Du finder kontaktinformationen i info-boksen øverst til højre på denne webside.