CSR Kapacitetsmåling af virksomheden kan give jer en mere objektiv vurdering af jeres praksis på CSR området og en mere effektiv tilgang til at dokumentere denne praksis overfor kunder, myndigheder og andre af virksomhedens interessenter.

I de virksomheder, der i dag har en praksis for at afdække i hvilken grad CSR er implementeret i deres organisation, så sker dette ofte ved at virksomheden foretager en kvalitativ vurdering heraf. I nogle tilfælde er vurderingen understøttet af interne spørgeskemaundersøgelser, eksempelvis med afsæt i medarbejdernes tilfredshed. Den primære udfordring med denne tilgang er, at der er tale om subjektive vurderinger med en begrænset pålidelighed, hvis de skal danne grundlag for en intern styring af CSR indsatsen eller for eksterne interessenters vurdering heraf. Ved at måle CSR kapaciteten i forhold til virksomhedens medarbejderes holdning, viden og adfærd i forhold til udvalgte CSR emner, så bliver der i stedet tale om en objektiv måling med stor pålidelighed og anvendelighed. Nedenfor listes de vigtigste features i denne tilgang.

 

CSR Kapacitetsmåling af virksomheden

·         Måling af nøglemedarbejderes CSR kapacitet

·         Måling af medarbejderes efterlevelse af virksomhedens retningslinjer for CSR (typisk en code-of-conduct)

·         Benchmarking på tværs af afdelinger/divisioner/lande etc.

·         Nuancerede data som basis for dialogbaseret udvikling af virksomhedens CSR kapacitet

·         Dokumentation af virksomhedens CSR kapacitet overfor interessenter

 

CSR Kapacitetsmålingen kan komplementere eller helt erstatte de spørgeskemaer, som mange virksomheder i dag beder deres medarbejdere om at udfylde. I begge tilfælde kan anvendelse af CSR Kapacitetsmålingen give en særdeles ressourcebesparende og mere effektiv tilgang.

CSR Kapacitetsmålingen eksekveres via en digital platform, der kan håndtere såvel de objektive målinger som de klassiske subjektive vurderinger. Dermed kan platformen potentielt anvendes som en komplet løsning for virksomhedens styring af information om implementering af CSR i virksomheden.

Basic eller en tilpasset version?

CSR Kapacitetsmålingen tilbydes for nuværende i en basic version, som er en del af partnerskabet for de mere end 150 virksomheder i Green Network. Men andre virksomheder og organisationer kan selvfølgelig også købe adgang til denne version af CSR Kapacitetsmålingen.

Hvis jeres virksomhed ønsker at anvende CSR Kapacitetsmålingen til mere bredt at måle implementeringen af CSR i jeres organisation, så kan vi tilbyde en løsning med udgangspunkt i basic versionen, som så eventuelt kan tilpasses jeres internt rettede code of conduct. En sådan tilpasning vil typisk være i form af en ændring i antallet af emner og spørgsmål, der indgår i målingerne, men sprogversioneringer og andre tilpasninger er også mulige.

Så tag endelig fat i os, så vi kan drøfte mulighederne med CSR Kapacitetsmåling i din virksomhed eller organisation. Du finder kontaktinformationen i info-boksen øverst til højre på denne webside.