Bæredygtig økonomi

Effektiv ressourceudnyttelse er forretningskritisk, da det rummer et betydeligt potentiale for at forbedre danske produktionsvirksomheders konkurrenceevne og dermed overlevelse.

Optimering af ressourceforbruget i form af energi, vand, materialer og råvarer, som f.eks. plast og metal, kan medvirke til at reducere de samlede produktionsomkostninger i virksomheden og sikre en mere bæredygtig produktion til gavn for samfundet.

Fordelene kan forstærkes yderligere ved at fokusere på ressourceoptimering i hele værdikæden. Et tæt samarbejde med underleverandører kan fx lede til udvikling af nye produkter, der er mindre ressourceforbrugende, men mere innovative, og som samtidig imødekommer kundernes efterspørgsel på nye produkter.

De mest ambitiøse virksomheder på dette område har dedikeret sig til en decideret cirkulær økonomi, hvor affald betragtes som en ressource og intet går til spilde i hele produktets livscyklus.

Danske virksomheder er efterhånden gode til energioptimeringer, men de færreste virksomheder har endnu fokus på systematisk optimering af det øvrige ressourceforbrug.

Det næste skridt

I Green Network har vi mange års erfaring med ressourceoptimering som katalysator for en bæredygtig økonomi, og vi kan hjælpe din virksomhed godt i gang eller videre med viden og værktøjer på dette område.

Desuden tilbyder vi løbende kurser på området samt deltagelse i projekter som fx ’Industriel Symbiose’, som vi tilbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen. Kontakt vores rådgiver, Thue Birk, hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang med industriel symbiose.

Thue Birk

tb@greennetwork.dk

Tlf. 28 12 24 22