Miljø

Aktivt miljøarbejde er et strategisk middel til at reducere omkostninger, øge innovationskraften og gøre jeres virksomhed mere konkurrencedygtig.

En systematisk miljøindsats reducerer virksomhedens omkostninger og fremmer dens potentiale for at forvandle miljømæssige udfordringer til økonomiske gevinster gennem bæredygtig produktion. Med en aktiv miljøindsats kan I med andre ord køre længere på literen og skabe vækst med et mere effektivt og bæredygtigt ressourceforbrug.

Aktivt miljøarbejde handler ikke alene om at efterleve lovgivningen og reducere omkostninger ved fx at installere el-sparepærer, reducere affaldsmængden, sikre ansvarlig kemikaliehåndtering osv. i produktionen. Det kan også være et middel til at styrke jeres innovationskraft i forbindelse med produktudvikling og salg, hvor bæredygtige materialer og råvarer kan indgå og differentiere jeres produkter.

Det næste skridt

Mulighederne for miljøforbedrende tiltag er mange, og hvis din virksomhed pusler med tanken om en aktiv indsats for miljøet, er der hjælp at hente hos Green Network.

Hos os finder du en række effektive værktøjer til at arbejde både operationelt og strategisk med miljøindsatsen. Samtidig finder du en række andre virksomheder, der enten selv vil i gang eller har været i gang i mange år, som du kan dele dine erfaringer med.

Desuden tilbyder vi løbende vores partnervirksomheder gratis kurser på området, hvor du kan blive uddannet i alt fra udarbejdelse af miljøredegørelser og handlingsplaner til implementering af ny lovgivning og meget andet.

Kontakt vores rådgiver, Thue Birk, hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer godt i gang med aktiv miljøledelse eller optimerer indsatsen:

Thue Birk

tb@greennetwork.dk

Tlf. 28 12 24 22